e-Adisyon Süreciyle İlgili Bilmeniz Gerekenler

0
6771

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen e-Adisyon geçiş süreci üzerindeki çalışmalar sürüyor. İşletmelerde dijitalleşme için önemli bir adım olarak görülen bu çalışma, ödeme kaydetme işlemlerinin önemli bir derecede kolaylaşmasını ve kağıtlara olan ihtiyacı azaltıyor. Adisyonların dijital ortama taşınmasıyla birlikte hem kamuya veri aktarımı hem de hesapların kayıt altına alınması kolaylaşıyor. Peki, e-Adisyon sistemine geçişle ilgili şu ana kadar neler öğrendik, işletmelerin bilmesi gereken ne var?

e-Adisyon nedir?

Masada servis yapılan ve gerçek usulde vergilendirilen hizmet işletmeleri tarafından kullanılması zorunluluğu bulunan ve kağıt ortamda düzenlenmekte olan adisyonun elektronik belge olarak düzenlenmesine imkan sağlayan sistemdir.

e-Adisyon sistemi sayesinde ortadan kalkan fiziksel restoran adisyon programı ile hem e-Fatura ve e-Arşiv işlemlerinin daha da kolaylaşması hem de gereksiz kağıt ve işgücü israfının önüne geçilmesi amaçlanıyor. 

e-Adisyon dönüşümüne nasıl dahil olunuyor?

Café, restoran, bar gibi hizmet sektörüne ait bir işletmeniz varsa, e-Adisyon geçiş sürecine dahil olmanız Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından beklenen bir durum. Zorunlu olup olmadığı kesin olmamakla ve sürecin akışıyla ilgili henüz net bilgiler paylaşılmamakla birlikte, e-Adisyon sistemine dahil olmak için temelde iki önemli şart bulunuyor. 

İşletmelerin bu sisteme katılmak için öncelikle e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına dâhil olması, bunun yanı sıra ‘Özel Entegratör Yöntemi’ ya da ‘Doğrudan Entegrasyon Yöntemi’nden birini tercih ederek e-Adisyon uygulamasına dâhil olmak için başvuruyu yapması gerekmekte.

e-Adisyon belgesi nasıl düzenlenecek?

e-Adisyon belgesinin, hizmetin sunumu süresince müşterinin masasında kağıt çıktısının bulundurulması zorunlu değil. Pandemi sürecinde dijital dönüşümü hızlanan hizmet ve yeme içme sektörü mensuplarının ihtiyaç duyduğu şekilde hazırlanan e-Adisyon sistemi, bu alanda dikkat çekici bir dönüşüm yaratıyor. 

Açılan her adisyon belgesinin hizmetin tamamlanması ile eş zamanlı olarak üzerinde e-Adisyon Belgesinin evrensel tekil numarasının (ETTN) yer alacağı e-Fatura, e-Arşiv Fatura ya da yeni nesil ÖKC’lerden düzenlenen perakende satış fişinin düzenlenmesi zorunludur.

e-Adisyon geçiş süreci ne zaman başlayacak?

e-Adisyon uygulamasının başlangıç tarihi henüz belirtilmiş değil. Ayrıca, uygulamaya zorunlu olarak dahil olacak mükelleflere bu durum Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yazılı bildirim veya duyuru ile bildirilecek geçiş hazırlıkları için en az 3 ay süre verileceği de biliniyor. Bu geçiş işleminin aceleye getirilmemesi ve titizlikle uygulanması gerektiğine işaret ediliyor.  

e-Adisyon geçişi zorunlu mu?

e-Adisyon sürecine zorunlu olarak dahil olacak işletmelerin bulunacağı biliniyor. Ancak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2021 yılının Şubat ayında yapılan güncel açıklamaya göre ise henüz zorunlu hale getirilmesiyle ilgili bir girişimde bulunulmamış. Yakın zamanda bazı basın organları tarafından yayımlanan haberlere bir cevap niteliği taşıyan bu açıklama ile Gelir İdaresi Başkanlığı, akıllardaki soru işaretlerine bir cevap vermeyi amaçladı.

Simpra, işletmenizin e-Adisyon geçiş sürecinde size destek olmak amacıyla yanınızda olmaya ve güncel bilgileri sizinle paylaşmaya devam edecek. 

 

Bulut tabanlı Restoran Otomasyonu Simpra ile tanışın.
(İşletmenizi Büyütüp, Kârınızı Artırmak İçin Tıklayın!)