Konaklama Vergisi Nedir, Hangi İşletmeleri Kapsıyor?

0
5177

Konaklama Vergisi; konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte  satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetleri (yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri, havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi) k Comment end apsıyor.

Konaklama tesisi tarafından konaklama hizmeti alanlara verilen herhangi bir hizmet, bu hizmetin geceleme hizmetiyle birlikte satılması ve konaklama tesisi bünyesinde sunulması halinde konaklama vergisine tabi olacak. Geceleme hizmetinin; sağlıklı yaşam tesisleri, eğlence merkezleri gibi tesislerin bünyesinde sunulması, vergilendirmeye etki etmez. Hizmetin vergiye tabi olabilmesi için iki durumun birlikte var olması gerekir. Bu iki durumdan birinin gerçekleşmemesi halinde hizmet vergiye tabi olmayacaktır.

2021 Konaklama Vergisinin Matrahı ve Oranı Nedir?

3931 ve 4062 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararları ile konaklama tesislerinde sunulan hizmetlerin vergi oranlarındaki indirimin 30 Eylül 2021 tarihinde biteceği resmi gazetenin 31553 nolu sayısında yayınlanmıştı. (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210730-2.pdf) Konaklama tesislerinde sunulan hizmetlerin indirimli vergi oranları, 1 Ekim 2021 tarihinde değişecektir.

Verginin matrahı; verginin konusuna giren hizmetler karşılığında, katma değer vergisi hariç, hizmet ve değerler toplamıdır. Konaklama Vergisi, 30 Eylül 2021 tarihine kadar %1, sonraki yıl %2 oranında hesaplanacaktır. Cumhurbaşkanı, bu oranı bir katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye, bu sınırlar içinde farklı oranlar tespit etmeye yetkilidir.

Belge Düzeni Nasıl Olmalı?

Konaklama Vergisi, fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilir. Bu vergiden herhangi bir ad altında indirim yapılamaz. Bu vergi, katma değer vergisi matrahına dahil edilmez.

Konaklama vergisinden muaf olan hizmetler

Aşağıda sayılan hizmetler Konaklama Vergisinden istisnadır.

  1. Öğrenci yurtları, pansiyonları ve kamplarında öğrencilere verilen hizmetler
  2. Karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri; konsoloslukları ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları ile uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve mensuplarına verilen hizmetler

Konaklama Vergisinin Beyan ve Ödeme Zamanı Nedir?

Her bir vergilendirme dönemine ait konaklama vergisi, vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar katma değer vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine (katma değer vergisi mükellefiyeti bulunmayanlarca tesisin bulunduğu yer vergi dairesine) beyan edilir ve aynı süre içinde ödenir.

Konaklama Vergisi Uygulaması Ne Zaman Başlayacak?

11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 42. maddesiyle, konaklama vergisinin 1/1/2021 olan yürürlük tarihi, 1/1/2022 şeklinde değiştirilmiştir.

Biz destek hizmetini vermekte olduğumuz tüm ürünlerimizde Konaklama Vergisinin uygulanması için gerekli çalışmaları yapıyoruz.

Bulut tabanlı Restoran Otomasyonu Simpra ile tanışın.
(İşletmenizi Büyütüp, Kârınızı Artırmak İçin Tıklayın!)